Wszelkie pytania na temat czasopisma "Lokomotywa
parowa S 3/6" prosimy kierować:
BIURO OBSŁUGI KLIENTA. DATA BASE FACTORY
na adres e-mailowy redakcji: lokomotywa@dbfactory.pl
Telefon: (42) 686 03 15
Fax: (42) 683 04 02

lub listownie na adres: Eaglemoss Polska Sp. z o.o. Mościska
4A, 05-080 Izabelin

Zarejestrowany adres: Eaglemoss Ltd, Beaumont House,
Kensington Village, Avonmore Rd, London, W14 8TS, UK

Numer w rejestrze handlowym: 1369365
Numer identyfikacji podatkowej: GB 242 5983 47
 
Eaglemoss Ltd 2012  |  Regulamin strony